Search
Contact Us
Current location: Home> CONTACT US >Contact Us

Zhongshan Huishuangbao Electrical Appliance Co., Ltd. 

Address:No.16 Minxing Road, Dongsheng Town, Zhongshan, Guangdong, China (Mainland) 

TeL:+86-760-22828406 

Fax:+86-760-22828405 

Email: Saleshsbao@163.com
Whatsapp:+86-13790743730